Jóga pro seniory 

Akci pořádá Město Vsetín ve spolupráci s projektem Vsetínský Senior.

Od března se setkáváme každý druhý pátek od 8:30 do 9:45.

Plánované termíny jsou: 1.3., 15.3., 5.4., 19.4., 3.5., 17.5., 31.5., 14.6., 28.6.

Místo konání: Studio Jógy s Lídou.

Jóga pro seniory, kterou pořádáme ve spolupráci s městem Vsetín, je přizpůsobena potřebám a možnostem starší generace. Lekce probíhají v pomalejším tempu a jsou zaměřeny na udržení a zlepšení rozsahu pohybu kloubů, rozvoj svalové síly, zlepšení koordinace a podporu rovnováhy.

Během lekcí se také soustředíme na dechové techniky, které jsou základem pro uvolnění a relaxaci těla i mysli. Práce s dechem přináší klid a pomáhá snižovat úroveň stresu, což je klíčové pro udržení duševního zdraví a celkové pohody.

Relaxační cvičení jsou klíčovou součástí našich setkání a poskytují prostor pro hluboký odpočinek a regeneraci těla. Každá lekce je také příležitostí k objevování radosti z pohybu a kultivace vědomé pozornosti. Učíme se vnímat své tělo s vlídností a laskavostí, což přispívá k pozitivnímu přijetí sebe sama.

Lekce jógy pro seniory jsou navrženy tak, aby účastníkům poskytovaly nejen příjemné protažení a posílení, ale i příležitost k hlubokému nadechnutí a relaxaci. Cvičení jsou přístupná a bezpečná pro všechny úrovně zdatnosti a představují výborný způsob, jak zlepšit fyzickou kondici a zároveň se duševně obohatit.

Všechny tyto prvky tvoří harmonickou praxi, která seniorům umožňuje objevovat a rozvíjet své tělesné i mentální schopnosti. Přijďte zažít radost z pohybu, osvěžení dechem a klidné uvolnění, které jóga pro seniory s městem Vsetín nabízí. Těšíme se na vaši účast a společné sdílení tohoto obohacujícího zážitku.

Přihlásit se můžete na telefonních číslech 571 491 627 nebo 571 491 535 u paní Táborské.

Vstupné činí 60 Kč.

 

Fotogalerie