JÓGOVÉ KURZY

KURZ - JÓGA ZDRAVĚ VE VALAŠSKÉ POLANCE 13+1

Mým cílem v  těchto lekcích je se nejen příjemně protáhnout a z relaxovat ale i v jemností mobilizovat páteř, všechny hlavní klouby, aktivovat hluboký stabilizační systém a správný dechový stereotyp. Soustředíme se na vybudování pevných jógových základů jako je správné dýchání, správné postavení těla v jógových pozicích a celkový přístup k životu z pohledu jógové filozofie.

V druhé části Intenzivnější jógová praxe, kde se střídá síla, vytrvalost, dynamika, jemnost i odpočinek. Během lekcí se budeme věnovat různým jógovým pozicím a sekvencím, které pomohou rozvinout sílu, flexibilitu a koordinaci těla. Všechny cviky budou přizpůsobeny individuálním potřebám každého účastníka a budou prováděny s důrazem na správnou techniku a bezpečnost. Na závěr každé lekce se budeme věnovat relaxaci a meditaci, které pomohou uvolnit napětí v těle a zklidnit mysl. Pokud jste začátečník, nevadí. Lekce jsou vhodné pro všechny úrovně zkušeností a já se budu snažit vám poskytnout potřebné vedení a podporu. Naučíme se pěstovat vědomou pozornost, vnímavost k sobě samým s vlídností, laskavostí. Navodit stav duševní pohody:) Těším se na setkání s vámi na naší jógové lekci. Namasté.

Na nový kurzy od ledna se můžete přihlásit zde: https://calendiari.com/event/7YuaX_kIjk

Středa 17.00 - 18.15 od 24.ledna


KURZ JÓGA OD ZAČÁTKU SPRÁVNĚ - DYNAMICKÁ VINYASA 

KURZ JÓGA OD ZAČÁTKU SPRÁVNĚ - DYNAMICKÁ VINYASA

Tento kurz je navržen tak, aby podpořil začínající i mírně pokročilé jogíny v rozvoji pevných základů jógy, které jsou nezbytné pro bezpečnou a udržitelnou praxi. Zaměřujeme se zde na klíčové aspekty jógy, jako je osvojení správných dýchacích technik, což je základ pro uvolnění těla a mysli a pro hluboký vnitřní klid. Dále se věnujeme preciznímu postavení těla v asánách, abychom zajistili optimální prospěch a minimalizovali riziko zranění.

V rámci kurzu se také budeme věnovat principům jógové filozofie, které nám pomáhají lépe porozumět tomu, jak jóga ovlivňuje náš celkový životní styl a přístup k životu. Prohloubení těchto znalostí povede k větší harmonii mezi tělem, myslí a duchem, a tím i k životu bez zbytečného stresu a napětí.

Cílem kurzu je poskytnout vám nástroje a techniky, které vám umožní nejen rozvíjet vaši jógovou praxi, ale také vám pomohou žít plnohodnotnější a radostnější život bez bolesti těla i duše. Pravidelným cvičením a aplikací těchto principů v každodenním životě budete schopni vnímat život s větší lehkostí a otevřeností, což je klíčem k udržení duševního a fyzického zdraví.

Na nové kurzy od ledna se můžete přihlásit zde:

úterý: 

17.00 - 18.15 https://calendiari.com/event/mSS1T-CSik obsazeno - přihlásit se můžete jako náhradník

čtvrtek 

8.30 - 9,45 https://calendiari.com/event/_GhNhfZle0 

18.30 - 19,45 https://calendiari.com/event/1THaI4o50E obsazeno - přihlásit se můžete jako náhradník

KURZ - RELAXAČNÍ A FYZIO JÓGA    

Relaxační jóga spojená s prvky fyzioterapeutické jógy představuje unikátní spojení, která zahrnuje nejen fyzické, ale i mentální aspekty zdraví. V rámci těchto lekcí si klade za cíl poskytnout účastníkům nejen příležitost k příjemnému protažení svalů a k hlubokému odpočinku, ale také se zaměřuje na jemnou mobilizaci páteře a všech klíčových kloubů. 

Cvičení aktivuje hluboký stabilizační systém těla, což je základní kámen pro správnou držení těla a prevenci bolesti. Důraz je kladen také na rozvoj správných dechových stereotypů, které jsou nezbytné pro efektivní okysličení organismu a podporu relaxace. Pravidelné cvičení jógy vede k lepšímu dýchání, což má pozitivní vliv na celkovou vitalitu a energii. 

Dalším klíčovým prvkem těchto lekcí je kultivace vědomé pozornosti a vnímavosti k sobě samému. Cvičení podporuje uvolnění napětí a stresu a pomáhá nám lépe porozumět potřebám našeho těla a mysli. Přístup plný vlídnosti a laskavosti k sobě samému je zásadní pro budování pozitivního vztahu k vlastnímu já a pro posílení duševní pohody.

Tyto lekce jsou vhodné pro každého, bez ohledu na věk či fyzickou kondici, a nabízejí prostor pro individuální tempo a adaptaci cviků dle osobních potřeb a možností. Jistě, poslední větu mohu upravit následovně:

Výsledkem pravidelné praxe těchto lekcí je pocit vnitřní harmonie a rovnováhy, který se promítá do každodenního života jako hluboký klid a pocit zvládání životních výzev s lehkostí a pozitivním přístupem.

Na nové kurzy od ledna se můžete přihlásit zde:

pondělí: 

17.15 - 18.30 https://calendiari.com/event/APQOvi19Ik obsazeno - přihlásit se můžete jako náhradník

18.45 - 20.00 https://calendiari.com/event/qw49cGAFD0

úterý :

8.30 - 9.45 https://calendiari.com/event/kMehwmi_9U

čtvrtek:

17.00 - 18.15 https://calendiari.com/event/3KiIuyOmvE obsazeno - přihlásit se můžete jako náhradník

KURZ - RELAXAČNÍ A FYZIO SENIOR JÓGA 

Senior jóga je speciálně navržený program jógy, který je přizpůsoben potřebám a možnostem lidí v seniorském věku. Cvičení jsou zacílena na zlepšení flexibility, posílení svalů, zlepšení rovnováhy a mobility, což jsou aspekty zdraví, které mohou být u starších dospělých často kompromitovány. Jóga pro seniory klade důraz na šetrné a bezpečné provedení cviků, s ohledem na individuální omezení a zdravotní stav každého účastníka.

Senior jóga je jemná forma cvičení, která je speciálně navržena tak, aby vyhovovala fyzickým a energetickým potřebám starších dospělých. Tato praxe kombinuje prvky relaxační jógy a fyzioterapeutických metod, aby podpořila zdraví, pohodu a nezávislost seniorů.

V těchto lekcích se zaměřujeme na pomalé a kontrolované pohyby, které pomáhají udržovat a zlepšovat rozsah pohybu v kloubech, posilují svaly a podporují stabilitu a rovnováhu. Zároveň se věnujeme dechovým technikám, které přispívají k uvolnění napětí a podporují klidnou a vyrovnanou mysl.

Při cvičení bereme v potaz individuální schopnosti a omezení každého účastníka, a proto jsou cviky přizpůsobeny tak, aby byly dostupné a pohodlné pro lidi různých věkových kategorií a zdravotních stavů. Používáme různé pomůcky, jako jsou, bloky, míče a popruhy, které umožňují účastníkům bezpečně dosáhnout pozic bez nadměrného napětí.

Senior jóga je nejen o fyzickém cvičení, ale také o kultivaci pozitivního vztahu k sobě samému a ostatním, o podpoře sociálního kontaktu a o pocitu společenství, které může být pro seniory obzvláště obohacující.

Cílem těchto lekcí je poskytnout bezpečný prostor pro cvičení, kde mohou senioři pracovat na své fyzické kondici, zatímco zároveň rozvíjejí duševní klid a emocionální pohodu. Pravidelná praxe jógy může významně přispět k zlepšení kvality života v seniorském věku, podpořit zdraví a předcházet mnoha běžným problémům spojeným se stárnutím.

Na nový kurz od ledna se můžete přihlásit zde:

středa:  8.30 - 9.45 https://calendiari.com/event/0adO3yhUpEKURZ - DYNAMICKÁ VINYASA JÓGA PRO PRAKTIKUJÍCÍ

Tento kurz je určen pro ty, kteří již mají základy jógy za sebou a chtějí prohloubit svou praxi a přidat nový rozměr k jejich dynamickému vinyasa stylu. Lekce jsou navrženy tak, aby byly dynamické a zároveň hravé, s důrazem na kreativitu a osobní výraz v průběhu praxe. Každá lekce je okořeněna špetkou freestylových prvků, které přinášejí nečekané variace a nové výzvy, stejně jako špetkou fyzioterapeutických znalostí, díky kterým je cvičení bezpečné a efektiv

V tomto kurzu se zaměřujeme na středně pokročilé až pokročilé techniky, které posilují tělo, zvyšují flexibilitu a podporují energetický tok. Kurz je ideální pro mírně pokročilé jogíny, kteří jsou připraveni intenzivně pracovat na svém tělesném i mentálním rozvoji, a zároveň pro zkušené praktiky, kteří hledají nové podněty a inspiraci ve své praxi.

Účastníci se mohou těšit na výzvy, které posílí jejich jógové dovednosti a umožní jim objevovat nové aspekty vlastního těla a mysli. Zároveň se kurz věnuje důkladnému prozkoumání propojení mezi dýcháním, pohybem a pozorností, což umožňuje hlubší pochopení vlastní jógové cesty.

Cílem kurzu je nejen rozvíjet fyzickou sílu a obratnost, ale také podporovat osobní růst a sebepoznání. Pravidelná praxe vinyasa jógy vám pomůže zlepšit koncentraci, zklidnit mysl a dosáhnout stavu vnitřní rovnováhy, což se pozitivně odrazí ve všech oblastech vašeho života. Připojte se k nám a objevte, jak může dynamická vinyasa jóga obohatit váš každodenní život a posílit vaši celkovou pohodu.

Na nový kurz od ledna se můžete přihlásit zde:

středa: 18.45 - 20.00 https://calendiari.com/event/-xeKeiGWs0 obsazeno - přihlásit se můžete jako náhradník

PŘEČTĚTE SI JAKO PRVNÍ, CO JE NOVÉHO