JÓGOVÉ KURZY

KURZ - JÓGA ZDRAVĚ VE VALAŠSKÉ POLANCE 

Mým cílem v  těchto lekcích je se nejen příjemně protáhnout a z relaxovat ale i v jemností mobilizovat páteř, všechny hlavní klouby, aktivovat hluboký stabilizační systém a správný dechový stereotyp. Soustředíme se na vybudování pevných jógových základů jako je správné dýchání, správné postavení těla v jógových pozicích a celkový přístup k životu z pohledu jógové filozofie.

V druhé části Intenzivnější jógová praxe, kde se střídá síla, vytrvalost, dynamika, jemnost i odpočinek. Během lekcí se budeme věnovat různým jógovým pozicím a sekvencím, které pomohou rozvinout sílu, flexibilitu a koordinaci těla. Všechny cviky budou přizpůsobeny individuálním potřebám každého účastníka a budou prováděny s důrazem na správnou techniku a bezpečnost. Na závěr každé lekce se budeme věnovat relaxaci a meditaci, které pomohou uvolnit napětí v těle a zklidnit mysl. Pokud jste začátečník, nevadí. Lekce jsou vhodné pro všechny úrovně zkušeností a já se budu snažit vám poskytnout potřebné vedení a podporu. Naučíme se pěstovat vědomou pozornost, vnímavost k sobě samým s vlídností, laskavostí. Navodit stav duševní pohody:) Těším se na setkání s vámi na naší jógové lekci. Namasté.

Na nový kurz od září se můžete přihlásit zde: 

Středa:17.00 - 18.15 začínáme 11. září  https://calendiari.com/event/k8gJoVC28E


KURZ - DYNAMICKÁ VINYASA ZDRAVĚ

Pro mírně pokročilé a věčné začátečníky. Tento kurz je navržen tak, aby podpořil začínající i mírně pokročilé jogíny v rozvoji pevných základů jógy, které jsou nezbytné pro bezpečnou a udržitelnou praxi. Zaměřujeme se zde na klíčové aspekty jógy, jako je osvojení správných dýchacích technik, což je základ pro uvolnění těla a mysli a pro hluboký vnitřní klid. Dále se věnujeme preciznímu postavení těla v asánách, abychom zajistili optimální prospěch a minimalizovali riziko zranění.

V rámci kurzu se také budeme věnovat principům jógové filozofie, které nám pomáhají lépe porozumět tomu, jak jóga ovlivňuje náš celkový životní styl a přístup k životu. Prohloubení těchto znalostí povede k větší harmonii mezi tělem, myslí a duchem, a tím i k životu bez zbytečného stresu a napětí.

Cílem kurzu je poskytnout vám nástroje a techniky, které vám umožní nejen rozvíjet vaši jógovou praxi, ale také vám pomohou žít plnohodnotnější a radostnější život bez bolesti těla i duše. Pravidelným cvičením a aplikací těchto principů v každodenním životě budete schopni vnímat život s větší lehkostí a otevřeností, což je klíčem k udržení duševního a fyzického zdraví.

Na nové kurzy od září se můžete přihlásit zde:

úterý:  17.00 - 18.15 https://calendiari.com/event/fnqASI2jGU

čtvrtek: 8.30 - 9.45 https://calendiari.com/event/5tyORQCxPE

čtvrtek: 18.30 - 19.45https://calendiari.com/event/AViFBW1OFU


KURZ - JÓGA PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI 

Pohyb je klíčový!

Pohyb je pro děti zásadní. Zdravá fyzická aktivita napomáhá jejich celkovému rozvoji jak na tělesné, tak psychické úrovni. Správně zvolená aktivita může dělat zázraky a přináší do života radost.

Prostřednictvím jógy se děti učí vnímat své tělo a neškodit mu. Důležitou roli hraje bezpečné a nesoutěžní prostředí, kde se děti mohou soustředit samy na sebe bez nutnosti srovnávání se s ostatními.

Jóga může být zábavná

Cvičení jógy je přizpůsobeno věku a individuálním potřebám dětí. Nejde o monotonní cvičení. Hyperaktivní děti se skrze jógu učí klidu, zatímco příliš pasivní děti jsou motivovány k větší aktivitě. Vždy to probíhá bezpečně, hravě a s radostí z pohybu.

Pravidelná praxe jógy přináší dětem tyto výhody: pevnější a zdravější tělo, naučení správného držení těla, lepší vnímání a uvědomování si vlastního těla a pocitů, zlepšení ovládání těla – koordinace, rovnováha a elegantní pohyby, zvýšená koncentrace, schopnost relaxace a následně lepší a možná i delší spánek, snazší zvládání stresových situací, rozvoj fantazie a představivosti, zdravý návyk pro celoživotní duševní pohodu a zdraví, úcta k sobě i k druhým, pocit radosti, pozitivní naladění a sebevědomí, formování charakterových vlastností (v kolektivu se děti učí ohleduplnosti, respektu a přizpůsobivosti), rozvoj kognitivních schopností (děti se seznamují s různými pomůckami a orientací v prostoru), rozšiřování slovní zásoby, trénink paměti a další aspekty.

Lekce povede Zuzka Kocurková, učitelka v mateřské školce, sama má dvě malé děti a hlavně umí to s nimi. A ten její hlas :) je prostě boží! 

Na nové kurzy od září se můžete přihlásit zde:

Středa: 16.30 - 17.15 možnost přihlášení doplníme až koncem měsíce května

Středa: 17.30 - 18.15 možnost přihlášení doplníme až koncem měsíce května
KURZ - ZRAVÉ CHODILO NOVINKA!!! 10lekcí

Kurz Zdravé chodidlo je  navržen tak, aby účastníkům poskytl praktické dovednosti vedoucí k udržení a zlepšení zdraví jejich chodidel. Chodidla nám umožňují pohyb a udržuje rovnováhu celého organismu. Vzhledem k jejich klíčové roli je vhodné věnovat chodidlům pravidelnou a odbornou péči.

V rámci kurzu se dozvíte, jak správně pečovat o svá chodidla prostřednictvím specificky zaměřených cviků a technik. Tyto metody jsou navrženy tak, aby čelily a napravily běžné problémy, jako jsou svalové dysbalance, které mohou vést k nesprávnému držení těla a následným potížím v dalších částech těla, včetně zad.

Pozornost je věnována také prevenci a léčbě Hallux Valgus, známého také jako vbočený palec. Tento častý problém nejenže způsobuje bolest chodidla, ale může mít za následek i další komplikace, včetně bolesti zad. Proto jsou v kurzu zařazeny techniky a cviky, které pomáhají tento defekt korigovat, a to nejen pro estetické, ale především pro zdravotní důvody.

Důležitým prvkem kurzu je rovněž výuka optimálního držení těla. Správné postavení a chůze jsou zásadní pro celkovou pohodu a funkčnost chodidel. Cviky pro zdravé nohy nejenže zlepšují pružnost a sílu chodidla, ale také podporují správnou funkci kloubů a svalů v celém těle.

Kurz je strukturován tak, aby byl co nejvíce praktický a interaktivní, s důrazem na osobní přístup a přizpůsobení cvičení individuálním potřebám účastníků. Je však třeba zdůraznit, že kurz není vhodný pro těhotné ženy kvůli specifické povaze některých cviků a možným rizikům.

Zdravá chodidla jsou základem pro zdravý životní styl a tento kurz poskytuje všechny potřebné informace a dovednosti, aby vaše chodidla byla v nejlepší možné kondici.

Na nový kurz od září se můžete přihlásit zde:

Pátek: 16.00 - 17.00 začínáme 13. září https://calendiari.com/event/cUIY8u9Vd0


KURZ - RELAXAČNÍ A FYZIO JÓGA 

Relaxační jóga spojená s prvky fyzioterapeutické jógy představuje unikátní spojení, která zahrnuje nejen fyzické, ale i mentální aspekty zdraví. V rámci těchto lekcí si klade za cíl poskytnout účastníkům nejen příležitost k příjemnému protažení svalů a k hlubokému odpočinku, ale také se zaměřuje na jemnou mobilizaci páteře a všech klíčových kloubů. 

Cvičení aktivuje hluboký stabilizační systém těla, což je základní kámen pro správnou držení těla a prevenci bolesti. Důraz je kladen také na rozvoj správných dechových stereotypů, které jsou nezbytné pro efektivní okysličení organismu a podporu relaxace. Pravidelné cvičení jógy vede k lepšímu dýchání, což má pozitivní vliv na celkovou vitalitu a energii. 

Dalším klíčovým prvkem těchto lekcí je kultivace vědomé pozornosti a vnímavosti k sobě samému. Cvičení podporuje uvolnění napětí a stresu a pomáhá nám lépe porozumět potřebám našeho těla a mysli. Přístup plný vlídnosti a laskavosti k sobě samému je zásadní pro budování pozitivního vztahu k vlastnímu já a pro posílení duševní pohody.

Tyto lekce jsou vhodné pro každého, bez ohledu na věk či fyzickou kondici, a nabízejí prostor pro individuální tempo a adaptaci cviků dle osobních potřeb a možností. Jistě, poslední větu mohu upravit následovně:

Výsledkem pravidelné praxe těchto lekcí je pocit vnitřní harmonie a rovnováhy, který se promítá do každodenního života jako hluboký klid a pocit zvládání životních výzev s lehkostí a pozitivním přístupem.

Na nové kurzy od září se můžete přihlásit zde:

pondělí: 17.15 - 18.30https://calendiari.com/event/nd-EygGnTk

pondělí: 18.45 - 20.00 https://calendiari.com/event/41UGzjqbvE

úterý: 8.30 - 9.45 https://calendiari.com/event/swuINTYUUU

čtvrtek: 17.00 - 18.15 https://calendiari.com/event/jzyGrGVGvE

KURZ - RELAXAČNÍ A FYZIO SENIOR JÓGA

Senior jóga je speciálně navržený program jógy, který je přizpůsoben potřebám a možnostem lidí v seniorském věku. Cvičení jsou zacílena na zlepšení flexibility, posílení svalů, zlepšení rovnováhy a mobility, což jsou aspekty zdraví, které mohou být u starších dospělých často kompromitovány. Jóga pro seniory klade důraz na šetrné a bezpečné provedení cviků, s ohledem na individuální omezení a zdravotní stav každého účastníka.

Senior jóga je jemná forma cvičení, která je speciálně navržena tak, aby vyhovovala fyzickým a energetickým potřebám starších dospělých. Tato praxe kombinuje prvky relaxační jógy a fyzioterapeutických metod, aby podpořila zdraví, pohodu a nezávislost seniorů.

V těchto lekcích se zaměřujeme na pomalé a kontrolované pohyby, které pomáhají udržovat a zlepšovat rozsah pohybu v kloubech, posilují svaly a podporují stabilitu a rovnováhu. Zároveň se věnujeme dechovým technikám, které přispívají k uvolnění napětí a podporují klidnou a vyrovnanou mysl.

Při cvičení bereme v potaz individuální schopnosti a omezení každého účastníka, a proto jsou cviky přizpůsobeny tak, aby byly dostupné a pohodlné pro lidi různých věkových kategorií a zdravotních stavů. Používáme různé pomůcky, jako jsou, bloky, míče a popruhy, které umožňují účastníkům bezpečně dosáhnout pozic bez nadměrného napětí.

Senior jóga je nejen o fyzickém cvičení, ale také o kultivaci pozitivního vztahu k sobě samému a ostatním, o podpoře sociálního kontaktu a o pocitu společenství, které může být pro seniory obzvláště obohacující.

Cílem těchto lekcí je poskytnout bezpečný prostor pro cvičení, kde mohou senioři pracovat na své fyzické kondici, zatímco zároveň rozvíjejí duševní klid a emocionální pohodu. Pravidelná praxe jógy může významně přispět k zlepšení kvality života v seniorském věku, podpořit zdraví a předcházet mnoha běžným problémům spojeným se stárnutím.

Na nový kurz od září se můžete přihlásit zde: 

KURZ - DYNAMICKÁ VINYASA ZDRAVĚ PRO PRAKTIKUJÍCÍ

Tento kurz je určen pro ty, kteří již mají základy jógy za sebou a chtějí prohloubit svou praxi a přidat nový rozměr k jejich dynamickému vinyasa stylu. Lekce jsou navrženy tak, aby byly dynamické a zároveň hravé, s důrazem na kreativitu a osobní výraz v průběhu praxe. Každá lekce je okořeněna špetkou freestylových prvků, které přinášejí nečekané variace a nové výzvy, stejně jako špetkou fyzioterapeutických znalostí, díky kterým je cvičení bezpečné a efektiv

V tomto kurzu se zaměřujeme na středně pokročilé až pokročilé techniky, které posilují tělo, zvyšují flexibilitu a podporují energetický tok. Kurz je ideální pro mírně pokročilé jogíny, kteří jsou připraveni intenzivně pracovat na svém tělesném i mentálním rozvoji, a zároveň pro zkušené praktiky, kteří hledají nové podněty a inspiraci ve své praxi.

Účastníci se mohou těšit na výzvy, které posílí jejich jógové dovednosti a umožní jim objevovat nové aspekty vlastního těla a mysli. Zároveň se kurz věnuje důkladnému prozkoumání propojení mezi dýcháním, pohybem a pozorností, což umožňuje hlubší pochopení vlastní jógové cesty.

Cílem kurzu je nejen rozvíjet fyzickou sílu a obratnost, ale také podporovat osobní růst a sebepoznání. Pravidelná praxe vinyasa jógy vám pomůže zlepšit koncentraci, zklidnit mysl a dosáhnout stavu vnitřní rovnováhy, což se pozitivně odrazí ve všech oblastech vašeho života. Připojte se k nám a objevte, jak může dynamická vinyasa jóga obohatit váš každodenní život a posílit vaši celkovou pohodu.

Na nový kurz od ledna se můžete přihlásit zde:

středa: 18.45 - 20.00 https://calendiari.com/event/RcWXhqthgE

PŘEČTĚTE SI JAKO PRVNÍ, CO JE NOVÉHO