TENTOKRÁT NA TÉMA 

UVOLNĚNÍ VŠEHO CO NÁM BRÁNÍ ŽÍT SVOBODU SVÉHO TĚLA. 

AKTIVACE JEHO PŘIROZENÉ MOUDROSTI.

VÝŽIVA TĚLA. 


Vnímáte nerovnováhu v těle? 

Víte, že tělo reaguje na vaše emoční rozpoložení ?

Můžete vnímat na těle tlak nebo nějaké jiné omezení. 

Rozumíte tomu proč se to děje a co Vám chce vaše tělo říct?                                                                                 

Každé tělo má svoji řeč, umí nám sdělit jakoukoliv nerovnováhu, která se v něm odehrává.

Chcete porozumět řeči svého těla?     

Umět naslouchat jeho vibraci, jedinečné moudrosti?

Zjistit co dělá vašemu tělu radost? 

Zajistit svému tělu rovnováhu, správnou výživu? 


V HARMONIZAČNÍM PROCESU SE PŘENASTAVÍ, VŠE CO VÁM BRÁNÍ ŽÍT SVOBODU SVÉHO TĚLA. VEŠKERÁ AKTUÁLNÍ OMEZENÍ, VĚDOMÉ ČI NEVĚDOMÉ PROGRAMY, VIDITELNÉ ČI NEVIDITELNÉ NA FYZICKÉ ÚROVNI TĚLA. KTERÉ VÁS VEDLI CESTOU ILUZÍ KLAMU – STRACHU, OBĚTI, VINĚNÍ, POTLAČOVÁNÍ EMOCÍ, NEPOCHOPENÍ SITUACÍ A DĚJŮ, NEROVNOVÁZE UVAŽOVÁNÍ.


V propojení s naší Božskou přirozeností, se ponoříme v plně otevřeném vědomí na úrovni mimosmyslového vnímání do symfonie lásky a porozumění všeho co je v nás a kolem nás. Pojďte se naučit číst v sobě.

Skupinová harmonizace má své kouzlo v tom, že bytosti, které si zavolá toto téma je i nějakým způsobem spojuje. Navzájem si mohou být oporou. Pojďte objevit svoji moudrost a umožnit si poznat svoji skutečnou sílu. Prohloubit své dary a tvořivost.

Skupinová spolutvorba má velkou podporu Z Božství. Vše proudí v harmonii, bez omezení myšlenkových schémat a omezení. Symbióza a porozumění, tvorba v radosti v tomto období novém období. 

Harmonizační proces se spouští Vaším přihlášením. Jedná se o proces probíhající na mnoha úrovních a v několika fázích.

Jeden z mých darů je mé energetické aktivační pole, které je aktivní pro Vás i před harmonizací. Je to příprava na aktuální téma dané harmonizace nebo semináře, které Vás čeká. V této fázi se připravíte na to, že až půjdeme v harmonizaci do hloubky, tak už budete v daném tématu ukotveni. Po harmonizaci nastává období, které je také velmi silně podpořeno. Záleží na každém jak nechá energii působit na svůj nový proces po harmonizaci. 

Vážím si Vaší energie i mé. A proto jsem zvolila formu úhrady harmonizace předem. Aby bylo vše v energetické rovnováze. Kdyby došlo k tomu, že se v daný termín nemůžete sezení účastnit, můžete využít harmonizační propojení na dálku. Harmonizace tak proběhne, jako byste byli na místě.

Děkuji za pochopení a respekt k mé práci, životní energii i darům.

Energie výměnou: 1 200,- Kč

Přihlásit se můžete zde: https://calendiari.com/event/yhEG489-yE

Součástí harmonizačního setkání jsou dotazy na božství. Můžete si připravit předem.


Říká Iva o svém poslání: 

https://znovunalezeni-harmonie.cz/

Vybrala jsem si možnost lidem otevřít  nahlédnout do sebe, do toho co vše se v nich skrývá jako jsou: moudrost, radost, laskavost, hravost, bezpečí, stabilita, láska a hodnota v sebe. Ukazuji lidem jak žít plnohodnotný život, plný naplnění se spoustu splněných přání a možnost využít tvárnosti svého těla. Tělo je totiž součástí našeho vědomí a umí se nastavit tak, jak ho vnímáme, a to tvorby v laskavosti s možností splnění jakéhokoliv přání, jenž s námi souzní.
MÁTE ZÁJEM NEBO OTÁZKY? 

NAPIŠTE MI.