TÉMA:

 

KRÁSA A VNITŘNÍ SÍLA ŽENY AKTIVACE ŽENSKÉHO POTENCIONÁLU 


aneb vidím se ... slyším se ... vnímám se ... žiji sebe ...


Pojď objevit svoji vnitřní krásu a sílu ženy - svůj ženský potenciál.

Pojď rozezpívat své srdce, probudit ho v lásce k sobě samé.

Poléčit své strachy, smutky a bolístky.

Přepsat - přenastavit - opravit vše, co ti brání a překáží žít sebe - bezstarostnou, silnou, krásnou moudrost svého ženství.

Pojď se plně ukotvit a znovu nalézt svoji jedinečnou moudrost, svůj ženský potenciál.

Pojď přepsat přesvědčení typu... nemilovaná, nechtěná, odmítaná, zraněná, škaredá, malá, velká, tenká, tlustá..

POJĎ SI ZNOVU ZAČÍT VĚŘIT A MILOVAT SE BEZ PODMÍNEK!


Někde v tobě spí nádherná, odvážná, silná, svobodná, milovaná žena. Čeká až ji probudíš... objevíš...

Proč se schovává...?

Proč mlčí...?

Proč nechce být viděna, slyšena, opečovávaná, šťastná, bezstarostná?

Milovaná krásná ženo, ukaž sebe, nemusíš se schovávat.

Tvé zranění můžeš přepsat, změnit to.

Ukáži ti, jak ji v sobě znovu objevit, osvobodit, probudit...

Pojď se navrátit k sobě, pečovat o sebe, znovu se do sebe zamilovat.

Plně se ukotvit ve své kráse a síle a zůstat v ní.

Tímto poznáním sebe, své jedinečné moudrosti, můžeš pomoci probudit a rozuzlit kouzlo ženství v celém rodu.

Vytvořím bezpečné, harmonické a uvolněné prostředí, ve kterém vám bude dobře, ve kterém můžete objevit sebe, Svůj jedinečný ženský potenciál...

V bezpečí můžete vstoupit do svého vnitřního klidu, do své zdrojové energie...

...stát se tvůrkyní své pravé reality.

HARMONIZAČNÍ SETKÁNÍ JE VELMI VHODNÉ PRO MAMINKY S JEJICH DCERAMI

Tato společná harmonizace jim může přinést:

- společné propojení, blízkost, pochopení se,

- nalezení společné cesty, porozumění,

- vnesení harmonie do vzájemného vztahu, vzájemnou podporu,

- poznaní ženy, kterou se vaše dcera stává

To vše v jemnosti, citlivosti a sdílení...

Součástí každé harmonizace je nově také dotyková terapie, která je velkou podporou pro léčení, harmonizování a uzdravení těla i duše. V propojení harmonizace a dotyku získáte možnost opustit vše, co vás omezuje na společné cestě životem. Působí do hloubky, až do prvopočátku naší cesty.

Dotyk je první smysl, první vjem, skrze který se seznamujeme se světem i se sebou samým. Miminka poznávají svět kolem sebe dotýkáním. Dotek je první, co ve svém životě zažijeme a to už v bříšku.

Lidské tělo má svoji paměť. Kvůli ní nás může trápit i bolest bez fyzické příčiny.

Terapie dotykem je moje vlastní metoda:

Nacítím - navnímám se na vaše tělo. Dotekem určitých bodů přes oblečení uvolním to, co vás omezuje, blokuje, bolí. Prostřednictvím doteku začne do vašeho těla proudit životodárná energie - samoobnovující péče, která je naší součástí od zrození a na kterou někteří z nás zapomněli. Pojďte znovu nalézt tuto vaši přirozenou schopnost a ukotvit si ji ve vašem těle.

Těšit se můžete na kompletní vědomou a laskavou péči skrze dotek, po které se, když si to umožníte, budete se cítit uvolněně na těle i na duši.


Energie výměnou: 1 200 Kč

Zvýhodněná cena pro ženy a dcery 2000 Kč

Kdy: sobota 2.12. 23 od 16.00 do 19.00

Přihlásit se můžete zde:https://calendiari.com/event/k-MXT1cnbk

Kdy: neděle 3.12. 23 od 14.00 do 17.00

Přihlásit se můžete zde:https://calendiari.com/event/8psFnKpVO0


Mým darem je aktivace samoobnovujících a regeneračních procesů v těle, spuštění životodárné energie. Její pomocí tak během harmonizace odstraníme a uvolníme všechny bloky, programy, přesvědčení a vazby, která nám brání být v propojení se svojí božskou podstatou. Uvolníme nezpracované emoce. Vše se obnoví do svého božského počátku. V propojení s naší Božskou přirozeností, se ponoříme v plně otevřeném vědomí na úrovni mimosmyslového vnímání do symfonie lásky a porozumění všeho co je v nás a kolem nás. Pojďte se naučit číst v sobě.

Skupinová harmonizace má své kouzlo v tom, že bytosti, které si zavolá toto téma je i nějakým způsobem spojuje. Navzájem si mohou být oporou. Pojďte objevit svoji moudrost a umožnit si poznat svoji skutečnou sílu. Prohloubit své dary a tvořivost.
Skupinová spolutvorba má velkou podporu Z Božství. Vše proudí v harmonii, bez omezení myšlenkových schémat a omezení. Symbióza a porozumění, tvorba v radosti v tomto období novém období.


Harmonizací provází: Ivana Stará https://znovunalezeni-harmonie.cz/


Říká Iva o svém poslání: 

Vybrala jsem si možnost lidem otevřít  nahlédnout do sebe, do toho co vše se v nich skrývá jako jsou: moudrost, radost, laskavost, hravost, bezpečí, stabilita, láska a hodnota v sebe. Ukazuji lidem jak žít plnohodnotný život, plný naplnění se spoustu splněných přání a možnost využít tvárnosti svého těla. Tělo je totiž součástí našeho vědomí a umí se nastavit tak, jak ho vnímáme, a to tvorby v laskavosti s možností splnění jakéhokoliv přání, jenž s námi souzní.


Jeden z mých darů je mé energetické aktivační pole, které je aktivní pro Vás i před harmonizací. Je to příprava na aktuální téma dané harmonizace nebo semináře, které Vás čeká. V této fázi se připravíte na to, že až půjdeme v harmonizaci do hloubky, tak už budete v daném tématu ukotveni. Po harmonizaci nastává období, které je také velmi silně podpořeno. Záleží na každém jak nechá energii působit na svůj nový proces po harmonizaci. 

Harmonizační proces se spouští Vaším přihlášením. Jedná se o proces probíhající na mnoha úrovních a v několika fázích.

Vážím si Vaší energie i mé. A proto jsem zvolila formu úhrady harmonizace předem. Aby bylo vše v energetické rovnováze. Kdyby došlo k tomu, že se v daný termín nemůžete sezení účastnit, můžete využít harmonizační propojení na dálku. Harmonizace tak proběhne, jako byste byli na místě.

Děkuji za pochopení a respekt k mé práci, životní energii i darům.MÁTE ZÁJEM NEBO OTÁZKY? 

NAPIŠTE MI.